IELTS

IELTS ویژه مهاجران و استارت آپ ها

امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. دپارتمان زبان انگلیسی هایتاپکس با همکاری اساتید به نام و برجسته دانشگاهی دوره های ویژه و کاربردی برای هنرمندان، متقاضیان مهاجرت و استارت آپ ها ارائه می دهد.