دکتر آرش آبی نما

مدیر دپارتمان موشن گرافیک و جلوه های بصری

دیگر برای تولید صحنه های زیبا و پس زمینه های و لوکیشن های دست نیافتنی، نیازی به صرف هزینه سنگین نیست. ما با استفاده از VFX و تکنولوژی پرده سبز هر محیط و جلوه بصری را برای شما تولید می کنیم.